Search on Cars-Data.comMenu

Cauta automobil

Cauta dupa caroserie

2017 Mazda CX-5 specificatii

2017 Mazda CX-5 specificatii , 5-uşi suv specifications

165 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

165 CP, benzină
6 s., manual

D

165 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

165 CP, benzină
6 s., manual

D

165 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

165 CP, benzină
6 s., manual

D

165 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

165 CP, benzină
6 s., manual

D

165 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

165 CP, benzină
6 s., manual

D

160 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

194 CP, benzină
6 s., secvential automat

E

150 CP, diesel
6 s., manual

F

175 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

150 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

150 CP, diesel
6 s., manual

F

150 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

150 CP, diesel
6 s., manual

F

150 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

150 CP, diesel
6 s., manual

F

150 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

150 CP, diesel
6 s., manual

F

150 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

165 CP, benzină
6 s., manual

D
0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, diesel
6 s., manual

F

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

F

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

F

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

E

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

E

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, diesel
6 s., manual

F

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, diesel
6 s., manual

F

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, diesel
6 s., manual

F

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

E

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

E

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

E

0 CP, diesel
6 s., manual

F

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

E

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

F

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, diesel
6 s., manual

F

0 CP, diesel
6 s., manual

F

0 CP, diesel
6 s., manual

F

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, diesel
6 s., manual

F

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, diesel
6 s., secvential automat

G

0 CP, benzină
6 s., manual

D

0 CP, benzină
6 s., secvential automat

D

Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5