Search on Cars-Data.comMenu

Låt oss hitta din bil

Bläddra med bilkropp

2008 BMW 3-serie specs

2008 BMW 3-serie specs , 4-dörr sedan specifications

177 hk, diesel
6 s., manuell

G

286 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

G

286 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

286 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

170 hk, bensin
6 s., manuell

D

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

197 hk, diesel
6 s., manuell

G

197 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

197 hk, diesel
6 s., manuell

G

197 hk, diesel
6 s., manuell

G

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

G

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

197 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

197 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

122 hk, bensin
6 s., manuell

D

218 hk, bensin
6 s., manuell

G

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

218 hk, bensin
6 s., manuell

G

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

122 hk, bensin
6 s., manuell

D

218 hk, bensin
6 s., manuell

G

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

272 hk, bensin
6 s., manuell

F

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

272 hk, bensin
6 s., manuell

F

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

272 hk, bensin
6 s., manuell

F

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

272 hk, bensin
6 s., manuell

G

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

218 hk, bensin
6 s., manuell

F

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

122 hk, bensin
6 s., manuell

D

143 hk, bensin
6 s., manuell

D

143 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

143 hk, bensin
6 s., manuell

D

143 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

143 hk, bensin
6 s., manuell

D

143 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

170 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

170 hk, bensin
6 s., manuell

D

170 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

170 hk, bensin
6 s., manuell

D

170 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

218 hk, bensin
6 s., manuell

F

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

218 hk, bensin
6 s., manuell

F

272 hk, bensin
6 s., manuell

G

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

F

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

E

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

143 hk, diesel
6 s., manuell

E

143 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

143 hk, diesel
6 s., manuell

F

143 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

143 hk, diesel
6 s., manuell

E

143 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

F

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

F

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

F

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

E

420 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

272 hk, bensin
6 s., manuell

G

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

306 hk, bensin
6 s., manuell

G

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

306 hk, bensin
6 s., manuell

G

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

306 hk, bensin
6 s., manuell

G

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

306 hk, bensin
6 s., manuell

G

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

306 hk, bensin
6 s., manuell

G

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

306 hk, bensin
6 s., manuell

G

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

420 hk, bensin
6 s., manuell

G

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G
306 hk, bensin
6 s., manuell

G

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

218 hk, bensin
6 s., manuell

G

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

184 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

218 hk, bensin
6 s., manuell

G

184 hk, diesel
6 s., manuell

G

218 hk, bensin
6 s., manuell

F

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

218 hk, bensin
6 s., manuell

F

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

E

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

E

184 hk, diesel
6 s., manuell

G

184 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

272 hk, bensin
6 s., manuell

G

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

204 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

204 hk, diesel
6 s., manuell

G

204 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

204 hk, diesel
6 s., manuell

G

306 hk, bensin
6 s., manuell

G

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

272 hk, bensin
6 s., manuell

G

272 hk, bensin
6 s., manuell

F

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

272 hk, bensin
6 s., manuell

F

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

306 hk, bensin
6 s., manuell

G

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

306 hk, bensin
6 s., manuell

G

143 hk, diesel
6 s., manuell

E

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

143 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

143 hk, bensin
6 s., manuell

D

143 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

143 hk, bensin
6 s., manuell

D

122 hk, bensin
6 s., manuell

D

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

286 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

136 hk, bensin
6 s., manuell

D

136 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

136 hk, bensin
6 s., manuell

D

184 hk, diesel
6 s., manuell

F

184 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

286 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

122 hk, bensin
6 s., manuell

D

184 hk, diesel
6 s., manuell

F

184 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

143 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

143 hk, diesel
6 s., manuell

E

170 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

170 hk, bensin
6 s., manuell

D

170 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

170 hk, bensin
6 s., manuell

D

143 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

184 hk, diesel
6 s., manuell

F

184 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

184 hk, diesel
6 s., manuell

G

184 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

184 hk, diesel
6 s., manuell

F

184 hk, diesel
6 s., manuell

G

204 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

204 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

143 hk, diesel
6 s., manuell

E

143 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

184 hk, diesel
6 s., manuell

F

204 hk, diesel
6 s., manuell

G

306 hk, bensin
6 s., manuell

G

184 hk, diesel
6 s., manuell

F

184 hk, diesel
6 s., manuell

G

184 hk, diesel
6 s., manuell

F

184 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

184 hk, diesel
6 s., manuell

F

184 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

184 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

184 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

E

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

163 hk, diesel
6 s., manuell

D

306 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

272 hk, bensin
6 s., manuell

F

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

286 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

143 hk, bensin
6 s., manuell

D

143 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

245 hk, diesel
6 s., manuell

G

136 hk, bensin
6 s., manuell

D

218 hk, bensin
6 s., manuell

F

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

170 hk, bensin
6 s., manuell

D

170 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

136 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

245 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

204 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

204 hk, diesel
6 s., manuell

G

306 hk, bensin
6 s., manuell

G

218 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

122 hk, bensin
6 s., manuell

D

272 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

272 hk, bensin
6 s., manuell

G

204 hk, diesel
6 s., manuell

G

218 hk, bensin
6 s., manuell

G

136 hk, bensin
6 s., manuell

D

136 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

136 hk, bensin
6 s., manuell

D

136 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie
BMW 3-serie