Search on Cars-Data.comMenu

Låt oss hitta din bil

Bläddra med bilkropp

2009 Mercedes-Benz E-class specs

2009 Mercedes-Benz E-class specs , 4-dörr sedan specifications

184 hk, bensin
6 s., manuell

D

211 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

184 hk, bensin
5 s., automatisk

E

211 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

211 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

204 hk, diesel
5 s., automatisk

F

204 hk, diesel
6 s., manuell

D

184 hk, bensin
5 s., automatisk

E

184 hk, bensin
6 s., manuell

D

231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

292 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

F

231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

184 hk, bensin
5 s., automatisk

E

204 hk, diesel
5 s., automatisk

F

136 hk, diesel
6 s., manuell

E

525 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

204 hk, bensin
5 s., automatisk

E

204 hk, bensin
5 s., automatisk

E

204 hk, bensin
5 s., automatisk

E

388 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

388 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

388 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

184 hk, bensin
6 s., manuell

D

272 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

272 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

272 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

292 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

F

136 hk, diesel
5 s., automatisk

E

136 hk, diesel
6 s., manuell

E

204 hk, diesel
6 s., manuell

D

204 hk, diesel
5 s., automatisk

F

204 hk, diesel
6 s., manuell

D

170 hk, diesel
5 s., automatisk

F

170 hk, diesel
6 s., manuell

D

388 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

170 hk, diesel
5 s., automatisk

F

170 hk, diesel
6 s., manuell

D

170 hk, diesel
5 s., automatisk

F

170 hk, diesel
6 s., manuell

D

136 hk, diesel
5 s., automatisk

E

136 hk, diesel
6 s., manuell

E

136 hk, diesel
5 s., automatisk

E

292 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

F
231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

B

231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

B

231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

B

408 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

408 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

408 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

408 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

170 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

D

306 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

E

306 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

E

306 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

E

306 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

D

306 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

D

525 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

E

204 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

F

204 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

F

204 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

F

204 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

D

204 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

D

204 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

D

170 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

D

170 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

D

136 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

E

136 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

E

306 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

D

252 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

E

252 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

D

163 hk, natural gas
5 s., automatisk

C

163 hk, natural gas
5 s., automatisk

C

163 hk, natural gas
5 s., automatisk

C

204 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

C

184 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

C

204 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

C

204 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

C

184 hk, bensin
6 s., manuell

D

252 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

D

184 hk, bensin
6 s., manuell

D

184 hk, bensin
6 s., manuell

D

184 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

C

184 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

C

252 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

D

252 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

E

252 hk, bensin
7 s., sekventiell automatisk

E

204 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

204 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

204 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

231 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

265 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

265 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

265 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

265 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

265 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

265 hk, diesel
7 s., sekventiell automatisk

G

Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class
Mercedes-Benz E-class