Search on Cars-Data.comMenu

Låt oss hitta din bil

Bläddra med bilkropp

2007 Volvo S40 specs

2007 Volvo S40 specs , 4-dörr sedan specifications

125 hk, bensin
5 s., manuell

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

125 hk, bensin
5 s., manuell

G

125 hk, bensin
5 s., manuell

G

230 hk, bensin
6 s., manuell

G

125 hk, bensin
5 s., manuell

G

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

125 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

125 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

125 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

125 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

125 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

G

125 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

125 hk, bensin
5 s., manuell

G

125 hk, bensin
5 s., manuell

G

100 hk, bensin
5 s., manuell

G

180 hk, diesel
5 s., sekventiell automatisk

G

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

180 hk, diesel
5 s., sekventiell automatisk

G

230 hk, bensin
6 s., manuell

G

180 hk, diesel
5 s., sekventiell automatisk

G

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

180 hk, diesel
5 s., sekventiell automatisk

G

230 hk, bensin
6 s., manuell

G

180 hk, diesel
5 s., sekventiell automatisk

G

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

180 hk, diesel
5 s., sekventiell automatisk

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

G

100 hk, bensin
5 s., manuell

G

100 hk, bensin
5 s., manuell

G

100 hk, bensin
5 s., manuell

G

100 hk, bensin
5 s., manuell

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

140 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

140 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

140 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

140 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

140 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

140 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

170 hk, bensin
5 s., manuell

G

230 hk, bensin
6 s., manuell

G

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

230 hk, bensin
6 s., manuell

G

170 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

170 hk, bensin
5 s., manuell

G

170 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

170 hk, bensin
5 s., manuell

G

170 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

100 hk, bensin
5 s., manuell

G

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

170 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

G

230 hk, bensin
6 s., manuell

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

G

136 hk, diesel
6 s., manuell

G

170 hk, bensin
5 s., manuell

G
145 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

150 hk, diesel
6 s., manuell

G

115 hk, diesel
6 s., manuell

F

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

150 hk, diesel
6 s., manuell

G

115 hk, diesel
6 s., manuell

F

115 hk, diesel
6 s., manuell

D

115 hk, diesel
6 s., manuell

D

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

145 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

150 hk, diesel
6 s., manuell

G

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

G

115 hk, diesel
6 s., manuell

F

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

145 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

G

115 hk, diesel
6 s., manuell

D

115 hk, diesel
6 s., manuell

F

115 hk, diesel
6 s., manuell

D

109 hk, diesel
5 s., manuell

E

115 hk, diesel
6 s., manuell

F

115 hk, diesel
6 s., manuell

F

115 hk, diesel
6 s., manuell

F

115 hk, diesel
6 s., manuell

F

115 hk, diesel
6 s., manuell

F

115 hk, diesel
6 s., manuell

D

145 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

G

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

G

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

G

177 hk, diesel
6 s., manuell

G

177 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

100 hk, bensin
5 s., manuell

G

100 hk, bensin
5 s., manuell

G

100 hk, bensin
5 s., manuell

G

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

150 hk, diesel
6 s., manuell

G

115 hk, diesel
6 s., manuell

D

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

150 hk, diesel
6 s., manuell

G

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

150 hk, diesel
6 s., manuell

G

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

150 hk, diesel
6 s., manuell

G

180 hk, diesel
6 s., manuell

G

180 hk, diesel
5 s., sekventiell automatisk

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

F

109 hk, diesel
5 s., manuell

E

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

E

109 hk, diesel
5 s., manuell

E

109 hk, diesel
5 s., manuell

E

109 hk, diesel
5 s., manuell

E

109 hk, diesel
5 s., manuell

E

109 hk, diesel
5 s., manuell

E

136 hk, diesel
6 s., manuell

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

E

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

145 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

145 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

145 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

145 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

145 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

230 hk, bensin
6 s., manuell

G

230 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

145 hk, bensin
5 s., manuell

G

230 hk, bensin
6 s., manuell

G

170 hk, bensin
5 s., manuell

G

170 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

125 hk, bensin
5 s., manuell

G

145 hk, bio-ethaNejl
5 s., manuell

G

170 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

F

170 hk, bensin
5 s., manuell

G

170 hk, bensin
5 s., manuell

G

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

180 hk, diesel
6 s., manuell

G

180 hk, diesel
6 s., manuell

G

180 hk, diesel
6 s., manuell

G

180 hk, diesel
6 s., manuell

G

180 hk, diesel
6 s., manuell

G

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

136 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

170 hk, bensin
5 s., sekventiell automatisk

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

F

180 hk, diesel
6 s., manuell

G

109 hk, diesel
5 s., manuell

F

109 hk, diesel
5 s., manuell

F

109 hk, diesel
5 s., manuell

F

109 hk, diesel
5 s., manuell

F

Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40
Volvo S40