Search on Cars-Data.comMenu

Låt oss hitta din bil

Bläddra med bilkropp

2013 Volvo V60 specs

2013 Volvo V60 specs , 5-dörr vagn specifications

240 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

240 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

240 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

180 hk, bio-ethaNejl
6 s., sekventiell automatisk

E

180 hk, bio-ethaNejl
6 s., manuell

D

180 hk, bio-ethaNejl
6 s., sekventiell automatisk

E

180 hk, bio-ethaNejl
6 s., sekventiell automatisk

E

180 hk, bio-ethaNejl
6 s., manuell

D

240 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

F

245 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

C

304 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

304 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

306 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

D

306 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

D

306 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

D

245 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

C

245 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

C

245 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

C

180 hk, bio-ethaNejl
6 s., manuell

D

180 hk, bio-ethaNejl
6 s., sekventiell automatisk

E

150 hk, bensin
6 s., manuell

B

150 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

150 hk, bensin
6 s., manuell

B

150 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

150 hk, bensin
6 s., manuell

B

150 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

150 hk, bensin
6 s., manuell

B

150 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

180 hk, bensin
6 s., manuell

C

180 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

180 hk, bensin
6 s., manuell

C

180 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

180 hk, bensin
6 s., manuell

C

180 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

180 hk, bensin
6 s., manuell

C

180 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

180 hk, bio-ethaNejl
6 s., manuell

D

150 hk, bensin
6 s., manuell

B

304 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

181 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

C

181 hk, diesel
6 s., manuell

B

181 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

C

181 hk, diesel
6 s., manuell

B

181 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

C

215 hk, diesel
6 s., manuell

D

215 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

215 hk, diesel
6 s., manuell

D

215 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

215 hk, diesel
6 s., manuell

D

215 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

215 hk, diesel
6 s., manuell

D

215 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

215 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

215 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

215 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

215 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

181 hk, diesel
6 s., manuell

B

181 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

C

115 hk, diesel
6 s., manuell

C

115 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

115 hk, diesel
6 s., manuell

C

115 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

115 hk, diesel
6 s., manuell

C

115 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

115 hk, diesel
6 s., manuell

C

115 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

163 hk, diesel
6 s., manuell

D

163 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

E

163 hk, diesel
6 s., manuell

D

163 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

E

163 hk, diesel
6 s., manuell

D

163 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

E

163 hk, diesel
6 s., manuell

D

163 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

E

181 hk, diesel
6 s., manuell

B

280 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A
190 hk, bensin
6 s., manuell

B

190 hk, bensin
6 s., manuell

B

190 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

245 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

C

245 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

C

306 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

D

306 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

D

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

152 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

152 hk, bensin
6 s., manuell

B

122 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

122 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

122 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

152 hk, bensin
6 s., manuell

B

152 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

152 hk, bensin
6 s., manuell

B

152 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

152 hk, bensin
6 s., manuell

B

152 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, diesel
6 s., manuell

C

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

D

190 hk, diesel
6 s., manuell

C

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

D

225 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

E

225 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

E

190 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

C

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

C

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

C

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

C

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

306 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

D

306 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

D

306 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

D

245 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, bensin
6 s., manuell

B

122 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

152 hk, bensin
6 s., manuell

B

122 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

122 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

122 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

122 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

122 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

122 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

306 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

D

367 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

F

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

230 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

230 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

230 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

230 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

230 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

280 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

152 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

225 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

E

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

D

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

C

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, diesel
6 s., manuell

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

B

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

B

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

B

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

B

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, diesel
6 s., manuell

C

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

D

190 hk, diesel
6 s., manuell

C

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

B

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

C

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

C

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

C

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

C

150 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

150 hk, diesel
6 s., manuell

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

D

190 hk, diesel
6 s., manuell

C

190 hk, diesel
6 s., manuell

B

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

C

225 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

E

225 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

E

225 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

E

225 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

E

225 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

E

230 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

280 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

280 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, diesel
6 s., manuell

B

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

D

190 hk, diesel
6 s., manuell

C

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

D

190 hk, diesel
6 s., manuell

C

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

D

190 hk, diesel
6 s., manuell

B

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, diesel
6 s., manuell

B

190 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, diesel
6 s., manuell

B

280 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

152 hk, bensin
6 s., manuell

B

190 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, bensin
6 s., manuell

B

190 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, bensin
6 s., manuell

B

190 hk, bensin
6 s., manuell

B

190 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, bensin
6 s., manuell

B

152 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, bensin
6 s., manuell

B

152 hk, bensin
6 s., manuell

B

152 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

152 hk, bensin
6 s., manuell

B

152 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

152 hk, bensin
6 s., manuell

B

152 hk, bensin
6 s., manuell

B

152 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

152 hk, bensin
6 s., manuell

B

152 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

190 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

190 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

120 hk, diesel
6 s., manuell

B

120 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

280 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

215 hk, diesel
6 s., manuell

D

150 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

150 hk, bensin
6 s., manuell

B

280 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

A

215 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

215 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

G

180 hk, bensin
6 s., manuell

C

180 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

E

115 hk, diesel
6 s., sekventiell automatisk

C

115 hk, diesel
6 s., manuell

C

350 hk, bensin
6 s., sekventiell automatisk

G

245 hk, bensin
8 s., sekventiell automatisk

C

181 hk, diesel
6 s., manuell

B

181 hk, diesel
8 s., sekventiell automatisk

C

Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60