Search on Cars-Data.comMenu

Hajde da nađemo tvoj auto

Pretražite automobilom

2005 Alfa Romeo 159 specifikacije

2005 Alfa Romeo 159 specifikacije , 4-vrata sedan specifications

185 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

160 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

160 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

160 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

120 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

185 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

260 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

260 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

120 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

120 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

150 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

150 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

200 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

150 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

200 ks, dizel
6 s., uputstvo

G
120 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

185 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

210 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

200 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

210 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

200 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

140 ks, benzin
5 s., uputstvo

F

150 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

210 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

150 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

260 ks, benzin
6 s., redni automatski

G

260 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

210 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

120 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

200 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

210 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

210 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

150 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

150 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

150 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

150 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

260 ks, benzin
6 s., redni automatski

G

260 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

260 ks, benzin
6 s., redni automatski

G

210 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

140 ks, benzin
5 s., uputstvo

F

210 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

210 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

260 ks, benzin
6 s., redni automatski

G

210 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

185 ks, benzin
6 s., semi-automatski

G

185 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

185 ks, benzin
6 s., semi-automatski

G

185 ks, benzin
6 s., semi-automatski

G

185 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

185 ks, benzin
6 s., semi-automatski

G

160 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

200 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

200 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

200 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

200 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

150 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

185 ks, benzin
6 s., uputstvo

G

120 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

140 ks, benzin
5 s., uputstvo

F

140 ks, benzin
5 s., uputstvo

F

140 ks, benzin
5 s., uputstvo

F

150 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

150 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

150 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

140 ks, benzin
5 s., uputstvo

F

Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159