Search on Cars-Data.comMenu

Hajde da nađemo tvoj auto

Pretražite automobilom

2015 Mazda CX-3 specifikacije

2015 Mazda CX-3 specifikacije , 5-vrata suv specifications

105 ks, dizel
6 s., uputstvo

E

105 ks, dizel
6 s., uputstvo

E

105 ks, dizel
6 s., uputstvo

E

150 ks, benzin
6 s., redni automatski

E

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

120 ks, benzin
6 s., redni automatski

D

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

120 ks, benzin
6 s., redni automatski

D

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

120 ks, benzin
6 s., redni automatski

D

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

120 ks, benzin
6 s., redni automatski

D

150 ks, benzin
6 s., uputstvo

E

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

D
105 ks, dizel
6 s., uputstvo

E

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

120 ks, benzin
6 s., redni automatski

D

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

120 ks, benzin
6 s., redni automatski

D

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

120 ks, benzin
6 s., redni automatski

D

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

120 ks, benzin
6 s., redni automatski

D

Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-3