Search on Cars-Data.comMenu

Hajde da nađemo tvoj auto

Pretražite automobilom

2016 Opel Zafira specifikacije

2016 Opel Zafira specifikacije , 5-vrata mpv specifications

170 ks, dizel
6 s., uputstvo

D

170 ks, dizel
6 s., uputstvo

D

170 ks, dizel
6 s., redni automatski

F

170 ks, dizel
6 s., redni automatski

F

140 ks, benzin
6 s., uputstvo

C

170 ks, dizel
6 s., uputstvo

D

140 ks, benzin
6 s., uputstvo

C

140 ks, benzin
6 s., redni automatski

C

140 ks, benzin
6 s., uputstvo

C

140 ks, benzin
6 s., redni automatski

C

140 ks, benzin
6 s., redni automatski

C

140 ks, benzin
6 s., uputstvo

C

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

C

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

C

140 ks, benzin
6 s., redni automatski

C

150 ks, aardgasni
6 s., uputstvo

B

134 ks, dizel
6 s., uputstvo

C

134 ks, dizel
6 s., uputstvo

C

134 ks, dizel
6 s., uputstvo

C

200 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

200 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

200 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

170 ks, benzin
6 s., redni automatski

E

170 ks, benzin
6 s., redni automatski

E

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

C
0 ks, benzin
6 s., redni automatski

E

0 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

0 ks, benzin
6 s., redni automatski

E

0 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

0 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

200 ks, benzin
6 s., uputstvo

D

134 ks, dizel
6 s., uputstvo

C

150 ks, aardgasni
6 s., uputstvo

B

120 ks, benzin
6 s., uputstvo

C

0 ks, dizel
6 s., uputstvo

G

0 ks, dizel
6 s., redni automatski

G

0 ks, benzin
6 s., redni automatski

D

140 ks, benzin
6 s., uputstvo

C

140 ks, benzin
6 s., redni automatski

C

Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira
Opel Zafira